Stafa Group Conditions

Conditions

Conditions

Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte en door ons bevestigde opdrachten, leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Bij het geven van uw inkooporder('s) gaan wij ervan uit dat u instemt met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.